Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (slot)

De Koude Oorlog was niet slechts beëindigd maar door de VS gewonnen: deze overwinningsmythe is door president Bush op 18 januari 1992 officieel aan het Amerikaanse Congres gepresenteerd. Zij vormde het sluitstuk van jarenlange neoconservatieve sabotage van elke toenadering: zo lang het Westen geen concessies deed en onverzettelijk bleef, zou de Sovjet-Unie onder haar eigen gewichtMeer lezen over “Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (slot)”

Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (5)

In de Koude Oorlog kreeg Europa de eervolle rol toebedeeld om het grote slagveld voor een dreigende kernoorlog te worden. De landen van West- en van Oost-Europa zouden in geval van oorlog de op hun gebied geplaatste raketten voor de middellange afstand en de tactische kernwapens op elkaar afvuren. De VS en het achter deMeer lezen over “Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (5)”

Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (4)

De meest gevaarlijke mythen ontwikkelden zich rond de (on)mogelijkheden van het inzetten van kernwapens, waarbij de militairen zich (weer) terughoudender opstelden dan de politici en de bureaustoelstrategen van de RAND Corporation. Het aantal en het kaliber van de kernwapens liepen door de wapenwedloop zo op dat zij alleen maar bruikbaar waren voor afschrikking door deMeer lezen over “Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (4)”

Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (3)

Een belangrijk instrument om de klassieke (en mythische) rolverdeling tussen de VS en de Sovjet-Unie overeind te houden, was het overdrijven van het dreigingsniveau (threat inflation). Truman zette dit instrument in maart 1947 in bij een toespraak voor het Congres. Het Congres moest overtuigd worden van de noodzaak van steun aan Griekenland en Turkije, nu deMeer lezen over “Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (3)”

Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (2)

Met al deze mythen (zie de vorige bijdrage) zijn we inmiddels in de periode van de Koude Oorlog beland. Het duurde natuurlijk wel even voordat de aan het publiek als bondgenootschap gepresenteerde Grote Alliantie van de Tweede Wereldoorlog alleen maar een belangengemeenschap bleek te zijn: toen het gezamenlijke belang – de overwinning op Duitsland enMeer lezen over “Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (2)”

Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (1)

Vergissen is menselijk. Een herhaalde en stelselmatig volgehouden vergissing is een misvatting. Een misvatting kan weer uitgroeien tot een mythe als zij door belanghebbenden wordt georganiseerd en volgehouden; het geloof erin wordt daarbij dwangmatig en zelfs irrationeel. Zo gezien, zijn mythen geen onschuldig tijdverdrijf en geen hulpmiddel bij de oriëntatie in het leven. De mytheMeer lezen over “Terugblik: de mythen van de Koude Oorlog (1)”

Afghanistan: het Vietnam van de Sovjet-Unie (slot)

De Sovjet-Unie merkte al gauw dat zij zich met haar inval in Afghanistan in een wespennest had gestoken. Zij had gedacht aan een korte en krachtige operatie, die beperkt zou blijven tot het ondersteunen van de Afghaanse strijdkrachten. De werkelijkheid was echter dat de aanvankelijk gestuurde 85.000 militairen niet genoeg bleken te zijn; het troepenplafondMeer lezen over “Afghanistan: het Vietnam van de Sovjet-Unie (slot)”

Kernoorlog achter de rollator?

Op 26 februari 1982, meer dan een jaar na zijn inauguratie, kreeg Reagan zijn volgens insiders dringend noodzakelijke volledige briefing over de nucleaire strijdplannen van de VS. Voor die datum was hij alleen op onderdelen ingelicht. Reagan leek ondanks zijn agressieve uitstraling in de verkiezingscampagne een afschuw van kernwapens te hebben, die hij vooreerst vakkundigMeer lezen over “Kernoorlog achter de rollator?”

Kernoorlog light?

De vermetelheid van Carter kwam natuurlijk ergens vandaan. Wat zijn voorgangers deden, loog er immers ook niet om. Het duo Nixon-Kissinger (ook wel “Nixinger”genoemd) koos niet voor een politieke oplossing voor het beheersen van kernwapens, maar ging met behulp van een nieuwe lichting RAND-analisten toch weer werken aan de hopeloze optie van een beperkte enMeer lezen over “Kernoorlog light?”

Nucleaire neoconservatieven

De bekende havik Paul Nitze maakte zich grote zorgen over de inhaalslag die de Sovjet-Unie op het gebied van kernraketten aan het maken was. Qua draagvermogen van de raketten had de Sovjet-Unie zelfs een voorsprong bereikt. Nitze verliet het team dat aan het wapenbeheersingsverdrag SALT-II werkte en begon in een tijdschriftartikel van januari 1976 teMeer lezen over “Nucleaire neoconservatieven”