Het Iran-Contra schandaal

Het tweede schandaal waar Reagan mee te maken kreeg, was ernstiger en duurde ook langer. Het liet spoken uit het verleden weer boven komen: het overtreden van de wet door Nixon en het drama van de gijzelaars in Iran onder Carter. Op 18 juni 1985 verklaarde Reagan naar aanleiding van een vliegtuigkaping dat de VS nietMeer lezen over “Het Iran-Contra schandaal”

Reagans spierballen in Latijns-Amerika

De interne verdeeldheid in en rond het Witte Huis werd bij het beleid over Latijns-Amerika pijnlijk duidelijk. Haig pleitte voor militair ingrijpen in de regio om de invloed van Cuba en van het communisme tegen te gaan. Volgens het Witte Huis had Cuba in 1981 66.000 ton militair materiaal van de Sovjet-Unie geleverd gekregen met eenMeer lezen over “Reagans spierballen in Latijns-Amerika”

Carter: gebrek aan samenhang

Carter stelde de hoogleraar Brzezinski, die met zijn ouders uit Polen naar de VS geëmigreerd was, aan al adviseur voor nationale veiligheid. Deze was een havik en bekeek alles door de brillenglazen van het conflict tussen Oost en West. Door deze opvallende benoeming kwam Carter in tegenspraak met zijn eigen aandacht voor de mensenrechten en voor deMeer lezen over “Carter: gebrek aan samenhang”

Onderzoek naar illegale activiteiten van de CIA

Nixon had op het moment van de staatsgreep tegen Allende het Witte Huis niet meer vast in handen. Het Watergate-schandaal had hem in de houdgreep. Bovendien moest hij op 10 oktober 1973 op zoek naar een nieuwe vicepresident, omdat Spiro Agnew vanwege een corruptieschandaal uit de tijd dat hij nog gouverneur van Maryland was, moestMeer lezen over “Onderzoek naar illegale activiteiten van de CIA”

Operatie Condor en de moordaanslag op Letelier in Washington

Intussen zaten Chili en de VS wel met Pinochet opgezadeld. De mening van progressieve mensen in Amerika was dat de clandestiene actie de democratie had gesmoord. Maar ook de conservatieven verloren al gauw hun aanvankelijk enthousiasme voor de staatsgreep tegen de marxistische Allende. Kissinger zei op 8 juni 1976 nog tegen Pinochet dat deze zijnMeer lezen over “Operatie Condor en de moordaanslag op Letelier in Washington”

Inmenging in Chili

Nixon en Kissinger hadden bij de verhouding met China en met de Sovjet-Unie verrassende doorbraken bereikt. Bij de kleinere spelers op het veld van de wereld speelde het onzalige duo echter de sterren beslist niet van de hemel. Met hun vaak arrogante machtspolitiek hadden zij weinig oog voor regionale belangen en contextuele factoren. Een vanMeer lezen over “Inmenging in Chili”

De rakettencrisis van 1962 (3)

Terwijl het Witte Huis de situatie scherp in de gaten hield (men wist niet dat Sovjet-schepen de steven naar de thuishaven gewend hadden) werd het contact via de achterdeur tussen Bobby Kennedy en Dobrynin weer ingeschakeld. Met het drukmiddel van de blokkade was er immers nog niets gedaan tegen de al op Cuba geplaatste raketten.Meer lezen over “De rakettencrisis van 1962 (3)”

De rakettencrisis van 1962 (2)

Meteen nadat Kennedy op dinsdagmorgen 16 oktober op de hoogte was gesteld van de Sovjet-raketten op Cuba riep hij het Excomm van de NSC bij elkaar. Dit Executive Committee is op deze datum ingesteld. Het bestond uit leden van de NSC en andere adviseurs. De vergaderingen van het Excomm zijn in opdracht van Kennedy stiekemMeer lezen over “De rakettencrisis van 1962 (2)”

De rakettencrisis van 1962 (1)

De rakettencrisis was een onderdeel van de veel langere en meer omvattende Cubacrisis. Deze rakettencrisis was volgens de meeste deskundigen het gevaarlijkste moment van de Koude Oorlog. Bijna had naast de titel van het nieuwe boek van Tuchman over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog – The Guns of August (1962) – een nieuwe slagzinMeer lezen over “De rakettencrisis van 1962 (1)”

De Cubacrisis verdonkeremaand (3)

Cuba voelde zich na afloop van de rakettencrisis in de steek gelaten. Castro had zijn lot tot en met de uiterste consequentie van een kernoorlog verbonden aan het internationale socialisme. Cuba mocht vernietigd worden, als het imperialisme maar zou verdwijnen. De bevoegdheid over de kernwapens op Cuba bleef in Moskou. Maar als Castro bij deMeer lezen over “De Cubacrisis verdonkeremaand (3)”