De eerste Golfoorlog (1980-1987)

Iran en Irak raakten op 22 september 1980 met elkaar in oorlog. Iran probeerde de islamitische revolutie ook te exporteren naar de gelovigen in Irak. De machthebber van Irak, Saddam Hoessein, wilde dit met een preventieve aanval tegengaan. Vanwege de interne verwarring in Iran moest de strijd volgens hem gemakkelijk te winnen zijn. Het IraanseMeer lezen over “De eerste Golfoorlog (1980-1987)”

Afghanistan: het Vietnam van de Sovjet-Unie (2)

Op 14 september 1979 bleek dat de pogingen van de Sovjet-Unie om de radicalen in Afghanistan tot bedaren te brengen kansloos waren. Amin bracht Taraki ten val en greep de macht (Taraki werd op 8 oktober om het leven gebracht). De Sovjet-Unie was bang om nu elke greep op de gebeurtenissen in Afghanistan kwijt te raken. Als erMeer lezen over “Afghanistan: het Vietnam van de Sovjet-Unie (2)”

Afghanistan: het Vietnam van de Sovjet-Unie

Afghanistan was geïsoleerd, arm, dun bevolkt, was bergachtig en moeilijk begaanbaar, en had weinig steden, infrastructuur, of natuurlijke hulpbronnen. Het land kon eigenlijk alleen decentraal bestuurd worden. In het begin van de jaren vijftig had Afghanistan bij de VS om hulp aangeklopt. Washington vond echter Afghanistan in vergelijking met Iran en Pakistan niet belangrijk genoeg.Meer lezen over “Afghanistan: het Vietnam van de Sovjet-Unie”

Cuba blijft in Angola

Cuba exporteerde de revolutie. De militaire betrokkenheid bij Angola bleef in stand. Zij werd versterkt door een grootschalig hulpprogramma waarin tienduizenden Cubaanse experts op de terreinen van gezondheidszorg, bouwkunde en onderwijs dienst deden in Angola. 90% van de Portugezen in Angola had immers een goed heenkomen in het moederland gezocht; het kader was daarmee weggevallen.Meer lezen over “Cuba blijft in Angola”

Angola: Zuid-Afrika grijpt in, Cuba reageert

Een rustige gang naar onafhankelijkheid was Angola niet vergund. Met medeweten en goedvinden van de VS viel een Zuid-Afrikaanse strijdmacht in het najaar van 1975 het zuiden van Angola binnen. Tegelijkertijd rukte het FNLA op naar de hoofdstad Luanda. Cuba reageerde op de hulpkreten van het MPLA door op 7 november 7.000 militairen naar AngolaMeer lezen over “Angola: Zuid-Afrika grijpt in, Cuba reageert”

Kissinger zit op zijn handen: de aanloop naar een nieuwe oorlog

Een machtspoliticus kan zich manifesteren door in te grijpen in een ander land zoals Chili, maar ook door op zijn handen te gaan zitten en juist niet in te grijpen. Dat deed Kissinger in de aanloop naar de Jom Kippoeroorlog, die van 6-25 oktober 1973 gevoerd werd tussen een coalitie van Syrië en Egypte aanMeer lezen over “Kissinger zit op zijn handen: de aanloop naar een nieuwe oorlog”

De zesdaagse oorlog van 1967 en de nasleep ervan

Een korte serie bijdragen over Israël en het Midden-Oosten, met Henry Kissinger in een hoofdrol. Daarna gaan we naar zuidelijk Afrika. Was de VS werkelijk het lichtende voorbeeld dat zij volgens haar idealen wilde zijn? Tussen de VS en Egypte waren de verhoudingen verslechterd. President Nasser van Egypte nodigde in mei 1964 Chroesjtsjov uit voorMeer lezen over “De zesdaagse oorlog van 1967 en de nasleep ervan”

Zuid-Vietnam: een zwaarbewapende zwakkeling

Bij haar militaire vertrek uit Zuid-Vietnam liet de VS beslist geen failliete boedel achter. Dankzij het beleid van Vietnamisering was het land tot de tanden bewapend. Zuid-Vietnam had op de wereldranglijst het vierde leger, de vierde luchtmacht en de vijfde marine. Door slecht leiderschap en desertie met het bijbehorende verlies aan wapens bleef het ARVNMeer lezen over “Zuid-Vietnam: een zwaarbewapende zwakkeling”

Een eervolle aftocht?

Opiniepeilingen in de VS wezen uit dat men genoeg had van de oorlog, zelfs als dat tot een instorten van het regime van Thieu zou leiden. Deze was in 1971 herkozen tot president nadat zijn mededingers ervan hadden afgezien zich kandidaat te stellen; zij verwachtten dat de corrupte Thieu de verkiezingen zou manipuleren. De uitslagMeer lezen over “Een eervolle aftocht?”

In VS geen draagvlak meer voor de oorlog

In de VS was het draagvlak voor de oorlog aan het afbrokkelen. Ook Cambodja werd hevig gebombardeerd. In mei 1970 had Nixon ook de grondoorlog geëscaleerd door zijn strijdkrachten Cambodja te laten binnenvallen. De bedoeling was de Noord-Vietnamezen uit Cambodja te verdrijven, de bevoorrading van de vijand te verstoren en daarmee het tempo van deMeer lezen over “In VS geen draagvlak meer voor de oorlog”