Nieuw drama in Iran

In 1953 hadden de Amerikanen en de Britten met een clandestiene actie de democratisch gekozen regering van premier Mossadeq in Iran ten val gebracht. Het gebeurde onder het mom van het tegengaan van het communisme maar in werkelijkheid ging het om het veilig stellen van de Britse oliebelangen. Insiders wisten dat, maar de officiële documentatie isMeer lezen over “Nieuw drama in Iran”

Stuivertje wisselen in Somalië

Sinds 1974 bestond er een vriendschapsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Somalië. De Sovjet-Unie verleende meer dan 400 miljoen dollar aan steun en kreeg daar als tegenprestatie havenfaciliteiten voor terug. Somalië beleed met de mond het socialisme maar had twee eigen agendapunten: een verbondenheid met de Islam, met Afrika en de Arabische wereld; en expansieplannen naarMeer lezen over “Stuivertje wisselen in Somalië”

Cuba blijft in Angola

Cuba exporteerde de revolutie. De militaire betrokkenheid bij Angola bleef in stand. Zij werd versterkt door een grootschalig hulpprogramma waarin tienduizenden Cubaanse experts op de terreinen van gezondheidszorg, bouwkunde en onderwijs dienst deden in Angola. 90% van de Portugezen in Angola had immers een goed heenkomen in het moederland gezocht; het kader was daarmee weggevallen.Meer lezen over “Cuba blijft in Angola”

Angola: Zuid-Afrika grijpt in, Cuba reageert

Een rustige gang naar onafhankelijkheid was Angola niet vergund. Met medeweten en goedvinden van de VS viel een Zuid-Afrikaanse strijdmacht in het najaar van 1975 het zuiden van Angola binnen. Tegelijkertijd rukte het FNLA op naar de hoofdstad Luanda. Cuba reageerde op de hulpkreten van het MPLA door op 7 november 7.000 militairen naar AngolaMeer lezen over “Angola: Zuid-Afrika grijpt in, Cuba reageert”

Kissinger en Ford zoeken in Afrika naar nieuw succes

Afrika is het continent waar de grootmachten hun conflicten het vaakst lokaal uitvochten: de Koude Oorlog door middel van handlangers. Van de 170 lokale conflicten tijdens de Koude Oorlog speelden zich er 47 in Afrika af. Zes miljoen mensen verloren daarbij het leven. Als men er van uitgaat dat tijdens de hele Koude Oorlog ongeveerMeer lezen over “Kissinger en Ford zoeken in Afrika naar nieuw succes”

Het Nixinger-duo en de apartheid

In 1948 won in Zuid-Afrika de Nationale Partij de verkiezingen en begon zij het programma om het principe van de rassenscheiding op elk maatschappelijk terrein door te voeren. De Nationale Partij werd daarbij innig gesteund door de Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), het grootste blanke kerkgenootschap in de Afrikaner gemeenschap. Deze kerk werd wel “de NationaleMeer lezen over “Het Nixinger-duo en de apartheid”

Onderzoek naar illegale activiteiten van de CIA

Nixon had op het moment van de staatsgreep tegen Allende het Witte Huis niet meer vast in handen. Het Watergate-schandaal had hem in de houdgreep. Bovendien moest hij op 10 oktober 1973 op zoek naar een nieuwe vicepresident, omdat Spiro Agnew vanwege een corruptieschandaal uit de tijd dat hij nog gouverneur van Maryland was, moestMeer lezen over “Onderzoek naar illegale activiteiten van de CIA”

Operatie Condor en de moordaanslag op Letelier in Washington

Intussen zaten Chili en de VS wel met Pinochet opgezadeld. De mening van progressieve mensen in Amerika was dat de clandestiene actie de democratie had gesmoord. Maar ook de conservatieven verloren al gauw hun aanvankelijk enthousiasme voor de staatsgreep tegen de marxistische Allende. Kissinger zei op 8 juni 1976 nog tegen Pinochet dat deze zijnMeer lezen over “Operatie Condor en de moordaanslag op Letelier in Washington”

De rakettencrisis van 1962 (3)

Terwijl het Witte Huis de situatie scherp in de gaten hield (men wist niet dat Sovjet-schepen de steven naar de thuishaven gewend hadden) werd het contact via de achterdeur tussen Bobby Kennedy en Dobrynin weer ingeschakeld. Met het drukmiddel van de blokkade was er immers nog niets gedaan tegen de al op Cuba geplaatste raketten.Meer lezen over “De rakettencrisis van 1962 (3)”

De Cubacrisis verdonkeremaand (3)

Cuba voelde zich na afloop van de rakettencrisis in de steek gelaten. Castro had zijn lot tot en met de uiterste consequentie van een kernoorlog verbonden aan het internationale socialisme. Cuba mocht vernietigd worden, als het imperialisme maar zou verdwijnen. De bevoegdheid over de kernwapens op Cuba bleef in Moskou. Maar als Castro bij deMeer lezen over “De Cubacrisis verdonkeremaand (3)”