Nieuw drama in Iran

In 1953 hadden de Amerikanen en de Britten met een clandestiene actie de democratisch gekozen regering van premier Mossadeq in Iran ten val gebracht. Het gebeurde onder het mom van het tegengaan van het communisme maar in werkelijkheid ging het om het veilig stellen van de Britse oliebelangen. Insiders wisten dat, maar de officiële documentatie isMeer lezen over “Nieuw drama in Iran”

De rakettencrisis van 1962 (1)

De rakettencrisis was een onderdeel van de veel langere en meer omvattende Cubacrisis. Deze rakettencrisis was volgens de meeste deskundigen het gevaarlijkste moment van de Koude Oorlog. Bijna had naast de titel van het nieuwe boek van Tuchman over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog – The Guns of August (1962) – een nieuwe slagzinMeer lezen over “De rakettencrisis van 1962 (1)”

Kennedy, Johnson en de bestuurscultuur in het Witte Huis (2)

Anciënniteit kan niet de enige invalshoek zijn om de verschillen en overeenkomsten tussen Johnson en Kennedy te schetsen. Johnson was immers maar negen jaar ouder dan Kennedy. Een invalshoek met meer perspectief is die van beider verhouding tot de instituten. Kennedy’s machtsbasis was eigenlijk al een instituut op zichzelf: een bekende naam, een familie metMeer lezen over “Kennedy, Johnson en de bestuurscultuur in het Witte Huis (2)”

Kennedy, Johnson en de bestuurscultuur in het Witte Huis (1)

Ik weersta de verleiding om meteen over de rakettencrisis te gaan schrijven. Eerst een aantal bijdragen over Kennedy, Johnson en het Witte Huis. De geschiedschrijving over de Kennedy’s is scheefgetrokken door de tragische moord op de president en later op zijn broer. Er ontstond een mythe van Camelot, het legendarische onderkomen van koning Arthur. ZoMeer lezen over “Kennedy, Johnson en de bestuurscultuur in het Witte Huis (1)”

De Berlijn-crisis (1) (1958-1961)

Op de achtergrond van de nieuwe crisis rond Berlijn (1958) stond de Duitse kwestie. Duitsland was de grote agressor in de Tweede Wereldoorlog in Europa geweest; het was ook de grote verliezer. De naoorlogse Bondsrepubliek droeg echter revisionistische elementen in zich. Het uitblijven van een in vrijheid onderhandeld vredesverdrag maakte het voor de Bondsrepubliek mogelijkMeer lezen over “De Berlijn-crisis (1) (1958-1961)”

Het drama in Congo (3) (1960)

Op 10 september organiseerde de VN een zeer zichtbare manifestatie waarbij Mobutu aan zijn militairen 1 miljoen dollar aan achterstallige soldij uitbetaalde. Mobutu verwierf op deze manier voldoende publieke steun om op 14 september een staatsgreep te kunnen plegen. Kasavubu mocht als ceremonieel president aanblijven, maar Lumumba werd van zijn functies ontheven en kreeg huisarrestMeer lezen over “Het drama in Congo (3) (1960)”

Het drama in Congo (2) (1960)

VN partijdig en door het westen gedomineerd Moskou hield het liefst afstand van bevrijdingsbewegingen. Het wilde toen nog niet bij lokale oorlogen betrokken raken. De opstelling van de Sovjet-Unie bij de Algerijnse bevrijdingsstrijd was bijvoorbeeld terughoudend, omdat zij de communistische partij in Frankrijk niet in verlegenheid wilde brengen. België had op haar beurt in CongoMeer lezen over “Het drama in Congo (2) (1960)”

De ontknoping (Suez 1956)

De positie van prime minister Eden werd wankel. Op instigatie van de VS – die de Sovjet-Unie voor wilde wezen – had de Veiligheidsraad een spoedzitting van de Algemene Vergadering van de VN bijeengeroepen; in de Algemene Vergadering gold het vetorecht niet. Op 2 november deed de VN met overgrote meerderheid (het Gemenebest stemde nietMeer lezen over “De ontknoping (Suez 1956)”

Een geheime coproductie (Suez 1956)

De Brits-Franse voorbereidingen van een gezamenlijke aanval op Egypte gingen langzaam maar zeker door. Prime minister Eden en zijn Franse collega Mollet meenden dat de VS de twee belangrijkste Europese bondgenoten niet zou schofferen en zich daarom afzijdig zou houden. Waar zij dit vertrouwen op baseerden, was echter niet bekend. Omdat de stabiliteit van deMeer lezen over “Een geheime coproductie (Suez 1956)”

Een kluwen van belangen (Suez 1956)

Het United Kingdom heeft in de kluwen van belangen en conflicten van de Suezcrisis de meest opvallende – en merkwaardige – rol gespeeld. Het Britse buitenlandse en economische beleid was eigenlijk een anachronisme: na de Tweede Wereldoorlog werden de zaken op de oude voet voortgezet. De democratie werd met de mond beleden, maar in deMeer lezen over “Een kluwen van belangen (Suez 1956)”