China, Taiwan en de VS: het conflict om de kusteilanden (2) (1954-1958)

Inmiddels gingen de vijandelijkheden in de Zeestraat op kleine schaal door: luchtaanvallen, aanvallen op de kustvaart, en de vernietiging van een Taiwanese destroyer. Er moest iets gebeuren. De National Security Council (NSC) vond dat een plan van Dulles om via de VN tot een staakt-het-vuren te komen de voorkeur verdiende. Maar nu kwam de binnenlandseMeer lezen over “China, Taiwan en de VS: het conflict om de kusteilanden (2) (1954-1958)”

China, Taiwan en de VS: het conflict om de kusteilanden (1) (1954 – 1958)

Nadat Tsjang Kai-Shek zich op Taiwan had teruggetrokken en Mao Zedong op het Chinese vasteland de Volksrepubliek had uitgeroepen, waren er in feite twee Chinese staten. Mao en Tsjang ontkenden echter beiden het bestaan van die twee staten; beiden pretendeerden het ene en ondeelbare China te vertegenwoordigen. Mao wenste de claim op Taiwan niet opMeer lezen over “China, Taiwan en de VS: het conflict om de kusteilanden (1) (1954 – 1958)”

De winst- en verliesrekening

De Koreaanse oorlog (10 en slot) Japan had niet aan de oorlog deelgenomen, maar kwam er wel als grootste winnaar uit. Het land werd strategisch van groot belang voor de VS. De oorlog bracht voor Japan een grote economische opleving met zich mee. Aan het einde van de oorlog produceerde Toyota in samenwerking met FordMeer lezen over “De winst- en verliesrekening”

Een wirwar van agenda’s en belangen

De Koreaanse oorlog (3) Tsjang Kai-Shek was op het Chinese vasteland smadelijk verslagen. Berichten over de werkelijke stand van zaken in de Chinese burgeroorlog kwamen niet door bij het Amerikaanse publiek, of werden door de China-Lobby witgewassen. Niet Tsjang moest zelf de gevolgen dragen van zijn incompetentie, maar de Amerikaanse regering en in het bijzonderMeer lezen over “Een wirwar van agenda’s en belangen”

Truman gekozen

Toenemende spanningen (10 en slot) Harry Truman stond in 1948 op de nominatie om zelf tot president gekozen te worden. Op het gebied van de buitenlandse politiek waren er geen grote tegenstellingen tussen Truman en zijn Republikeinse mededinger Dewey. Deze legde meer nadruk op het behoud van de Chinese afzetmarkt voor de VS. Truman onderstreepteMeer lezen over “Truman gekozen”

Het “verlies van China”

Toenemende spanningen (3) Op 27 oktober 1945 hield Truman ter gelegenheid van Navy Day een toespraak in New York. Hij zei dat er tussen de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog geen belangentegenstellingen bestonden die zo diep gingen dat ze niet in onderling goed overleg konden worden opgelost. Daarvoor was wel een combinatie nodig van toegeeflijkheidMeer lezen over “Het “verlies van China””

Europa slaat linksaf

Toenemende spanningen (1). Terwijl de VS rechtsaf leek te slaan in de richting van een kleine overheid en traditioneel isolationisme, sloeg Europa na de Tweede Wereldoorlog linksaf. Men had immers meer dan genoeg van het fascisme en het nationaalsocialisme. Dat was een gemeenschappelijk gevoel. Niet gemeenschappelijk was echter de manier waarop men linksaf sloeg. InMeer lezen over “Europa slaat linksaf”

Duitsland: opdelen of delen?

De Duitse kwestie (1) Bij zijn afscheid als president op 15 januari 1953 zei Truman tegen het Amerikaanse volk dat hij bijna elke dag van zijn presidentschap bezig was geweest met de Koude Oorlog. De VS kon deze strijd tussen hen die de vrijheid liefhadden en de nieuwe slavendrijvers winnen. Enkele dagen eerder had hijMeer lezen over “Duitsland: opdelen of delen?”

Nederlandse plannen tot deportatie en annexatie

Stunde Null? (4 en slot) Bijna zouden we vergeten dat ook Nederland te maken heeft gehad met etnisch zuiveren en plannen tot annexatie. Koningin Wilhelmina had moeite met de aanleg van Duitse oorlogsbegraafplaatsen in Nederland. Zelfs dode Duitsers waren als het aan haar lag niet langer welkom. Er waren ook officiële regeringsplannen om alle inMeer lezen over “Nederlandse plannen tot deportatie en annexatie”

De omwegen van Churchill

Oost en west tot 1945 (9) Het Tweede Front, als het al zo genoemd mag worden, kwam steeds meer op de verkeerde plaats te liggen. Tijdens de gevechten op Sicilië werd het besluit genomen om Italië aan te vallen. Op dat moment woedde aan het Oostfront de slag om Kursk: het grootste tankgevecht aller tijden.Meer lezen over “De omwegen van Churchill”