Een kernoorlog “light” met China?

De Bom was met dit alles nog niet gedemocratiseerd. Zij bleef het domein van een elite die zorg droeg voor nationale veiligheid. Toch maakte ook deze elite zich zorgen. Eisenhower had op 14 juli 1958 al een briefing gehad over de biologische gevolgen van een kernoorlog. De Atomic Energy Commission was optimistisch: een kernoorlog metMeer lezen over “Een kernoorlog “light” met China?”

Gedoseerde kernoorlog met pauzeknop?

Een meer voor de hand liggende aanpak van het probleem van de beperkte kernoorlog was het beperken van het aantal kernwapens. Binnen de US Navy leefde het idee van de “eindige afschrikking”. Het was mogelijk om de Sovjet-Unie te verwoesten met een veel geringer aantal kernwapens, bijvoorbeeld 232, aan boord van kernonderzeeërs. Deze waren veelMeer lezen over “Gedoseerde kernoorlog met pauzeknop?”

Overdaad schaadt (ook bij de Bom)

De politiek had eindelijk de presentatie van een geïntegreerd aanvalsplan afgedwongen: het SIOP (Single Integrated Operational Plan). De bedoeling was om de claims op de noodzaak van nieuwe wapens te kunnen wegen en om verdubbelingen bij een doelwit (waarbij het ene kernwapen het andere zou uitschakelen) te voorkomen. Het onlangs vrijgegeven eerdere en dus nogMeer lezen over “Overdaad schaadt (ook bij de Bom)”

Kennedy en Vietnam: verkeerde vooronderstellingen (1)

De conferentie van Genève had in 1954 Vietnam verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. De grens tussen beide delen liep langs de 17e breedtegraad. Dit compromis was zeer tegen de zin van Ho Chi Minh geweest. Hij was door China en de Sovjet-Unie onder grote druk gezet om dit compromis te slikken enMeer lezen over “Kennedy en Vietnam: verkeerde vooronderstellingen (1)”

De moeizame weg naar een wapenstilstand

De Koreaanse oorlog (9) De bewegingsoorlog in Korea was gestold in een loopgravenstrijd. Wie deze strijd open probeerde te breken, leed zware verliezen. Op 10 juli 1951 begonnen moeizame onderhandelingen over een wapenstilstand. Gedurende vele maanden werd weinig vooruitgang geboekt. Het moeilijke punt was het repatriëren van de krijgsgevangenen. De VN-troepenmacht wilde alleen die krijgsgevangenenMeer lezen over “De moeizame weg naar een wapenstilstand”

Het “Long Telegram” en de toespraak van Churchill

Toenemende spanningen (6) De Sovjet-Unie ging een eigen koers varen en keerde zich af van het bondgenootschap tijdens de oorlog. Had men in de Sovjet-Unie na afloop van de oorlog meer ruimte verwacht, Stalin deed het omgekeerde en trok de teugels juist aan. De Sovjet-Unie moest worden gemobiliseerd voor een nieuwe krachtsinspanning. Stalin begon aanMeer lezen over “Het “Long Telegram” en de toespraak van Churchill”

De lotgevallen van de hoofdpersonen na de oorlog

De Bom en de bommen (11 en slot) Was Robert Oppenheimer, de wetenschappelijke leider van het Manhattan Project, een Brit geweest, dan was hij waarschijnlijk in de adelstand verheven. De geschiedenis is anders gelopen. In Amerika raakte hij na de oorlog zijn security clearance kwijt. Hij was wetenschappelijk adviseur van de Atomic Energy Commission enMeer lezen over “De lotgevallen van de hoofdpersonen na de oorlog”

Debat over de Bom

De Bom en de bommen (10) Het debat over de Bom op Hiroshima en Nagasaki begon kort na de oorlog en laait telkens weer op. Een aantal steeds terugkerende stellingen in het debat kan getoetst worden aan de historische gang van zaken. Is begin augustus 1945 een verschrikkelijke grens gepasseerd, waarbij zelfs van staatsterrorisme doorMeer lezen over “Debat over de Bom”

Hiroshima en Nagasaki

De Bom en de bommen (9) Op 6 augustus 1945, om 8.15 uur plaatselijke tijd, explodeerde Little Boy boven Hiroshima. Er was geen luchtalarm gegeven. De Japanners waren gewend aan bombardementen met honderden B 29’s tegelijk. Wat zou die enkele bommenwerper, die op grote hoogte boven de stad vloog, kunnen aanrichten? Het richtpunt van deMeer lezen over “Hiroshima en Nagasaki”

God en de Bom

De Bom en de bommen (8) Amerika en Engeland hoopten de oorlog tegen Japan binnen 18 maanden na de Duitse capitulatie te kunnen beëindigen. Daartoe zou een invasie van de Home Islands, de kern van het Japanse keizerrijk, nodig zijn. Een invasie zou veel Amerikaanse verliezen kosten. Generaal George Marshall schatte het aantal Amerikaanse dodenMeer lezen over “God en de Bom”