Cursief: Argeloos Bijbelgebruik

Reagan en Gorbatsjov ontmoetten elkaar voor het eerst op 19 november 1985 in Genève. Gorbatsjov bood die avond het echtpaar Reagan een diner aan. Hij bracht daarbij een toast uit. Met een citaat uit de Bijbel wilde hij een goede beurt maken en laten zien welke kant de top op moest gaan. Prediker 3 : 5 zei immers dat er een tijd was om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen. Na alle weggegooide stenen in de Koude Oorlog was het nu volgens Gorbatsjov de tijd om stenen te verzamelen en weer op te bouwen. Reagan wilde natuurlijk qua Bijbelgebruik niet voor zijn communistische gesprekspartner onderdoen. Hij kwam met Handelingen 16 aan. Daarin stond volgens hem dat de hele mensheid familie van elkaar was, waar de mensen ook maar woonden. Het diner en de top gingen daarna gewoon door.

Op het eerste gezicht geen nieuws. Maar bij nader inzien staat er in Prediker 3 : 5 toch iets anders. De parallelle zin zegt immers dat er een tijd is om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzing te onthouden. De zin over stenen weggooien en verzamelen moet eenzelfde betekenis hebben. Het weggooien van stenen is een eufemisme voor het verspreiden van zaad en de seksuele gemeenschap. Het verzamelen van stenen is een eufemisme voor seksuele onthouding. De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) vertaalt dan ook: “er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren”. Hoe zou de top verder verlopen zijn als Reagan met zijn contacten met de Amerikaanse Evangelicals toch wat Bijbelvaster zou zijn geweest en de letterlijke betekenis van Prediker 3 : 5 gekend had? Van een oproep tot seksuele onthouding zouden de Reagans in de Koude Oorlog niet warm geworden zijn… Reagan ging op zijn beurt ook in de fout. In Handelingen 16 zijn geen woorden te vinden met de strekking die hij aanhaalde. Bedoelde hij misschien de toespraak van Paulus op de Areopagus in het volgende hoofdstuk?

Argeloos Bijbelgebruik blijft een riskante bezigheid. Van een bevriende begrafenisondernemer kreeg ik de tip: check altijd de Bijbelteksten die op een rouwbrief staan, als ze niet voluit aangehaald worden. Hij had eens meegemaakt dat bovenaan de rouwbrief “1 Korintiërs 5 : 1” stond – iets heel anders dan het bedoelde “2 Korintiërs 5 : 1” over het afbreken van de aardse tent en het eeuwige huis. En in een door de Dienstenorganisatie gemaakt concept van de Paasgroet van het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland stond (opzettelijk!) een keer te lezen: “de Heer is waarschijnlijk opgestaan” in plaats van “waarlijk opgestaan”. Niemand, die het zag, tot wij zeiden: lees nog eens goed wat er staat.

Gepubliceerd door dsdiederik

Emeritus predikant met liefde voor geschiedenis. Muzikaal taalkunstenaar. Schrijft over Koude Oorlog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: